0
  főoldal közvetítés coaching egyéb területek kapcsolat  

55555

   

keresés:


0

A közvetítés folyamata

 

Hogyan lesz egy kiélezett konfliktushelyzetből megállapodás?

 

Egy konfliktus az abban résztvevő valamennyi fél számára megterhelő.

A megoldás mindkét félnek közös érdeke, legfőképpen akkor, ha a jövőben is tartósan együtt kell működniük:

-         a válófélben lévő házastársaknak a közös gyermekek érdekében,

-         a gazdálkodó szervezeteknek az üzleti partnerekkel az eredményes gazdálkodás érdekében,

-          a munkatársaknak egymással, illetve a vezetőkkel a munkahely eredményes működése érdekében,

-          a szomszédoknak a békés egymás mellett élés érdekében stb.

A feleket ezen kívül elrettentheti a bírósági hideg légköre, az éveken át tartó eljárás, és a sok költség is attól, hogy a peres utat válasszák.

 

A közvetítői eljárás lépései a következők:

 

1.Az egyik fél bejelentkezik a közvetítőhöz (mediátorhoz), és személyes találkozás során tájékoztatást ad az ügyről.

 

2.A mediátor kapcsolatba lép a másik érintett féllel.

 

3.Pozitív válasz esetén a másik fél is személyesen találkozik a közvetítővel, és ő is tájékoztatást ad arról, hogyan látja az ügyet.

 

4.Kitűzik MINDEGYIK FÉLNEK MEGFELELŐ IDŐPONTBAN az első közvetítői tárgyalást, ahol sor kerül a közvetítő megbízására (innen indul a 4 hónapos időkeret az eljárás befejezésére).

 

5.Az első közveítői tárgyalás első részében megállapodnak a felek a magatartási szabályokban, melyeket az eljárás során bármikor közös megegyezéssel módosíthatnak.

Mindkét fél előadja az ügyről alkotott véleményét, a tényeket, szándékait, érzéseit.

A mediátor összefoglalja az elhangzottakat, majd javaslatot tesz a megegyezésre váró témapontokra.

 

6.Az eljárás további részében a témapontokban történő megegyezéssel kapcsolatos tárgyalás következik. Nem kell minden témában megegyezni, sőt, a felek egyetlen témában sem kötelesek közös álláspontra jutni.

Ez a szakasz alkalmas arra, hogy a mediátor azzal segítse a felek megegyezését, hogy felderíti mindazokat az érzéseket, benyomásokat, háttérben húzódó okokat, sérelmeket, és az ezekre vonatkozó megoldásokat, amelyek a megállapodást egyes akadályait lebontják.

 

7.A megegyezéssel záruló témapontok vonatkozásában a mediátor elkészíti az írásos megállapodást, melyet ő maga és a felek is aláírnak.

 

8.Jogkérdésben történő megállapodás esetén a felek az elkészült okiratot benyújthatják a bíróságra jóváhagyásra.

 

0

 mediátor   közvetítő   mediátor   közvetítő   mediátor   közvetítő